Energiatoetuse taotlemine

Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus, väikese ja keskmise sissetulekuga peredele, millega kompenseeritakse osaliselt elektri, gaasi ja kaugkütte kulud.  

Väikese ja keskmise sissetulekuga on inimene või pere, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille eest toetust taotletakse, on:

  •                  1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele,  
  •                   igale vähemalt 14-aastasele 50% sellest (so 563 eur) ja  
  •                   igale alla 14-aastasele sellest 30% (338 eur). 

Näiteks kahest täiskasvanust koosneva leibkonna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere toetuse saamise piir on 2365 eurot. 

 

Seda, kas kvalifitseerud toetusele, saad kontrollida rahandusministeeriumi loodud veebikalkulaatorist https://www.arvutus.ee/

Tallinnas avanes energiatoetuse taotlemise võimalus 17. jaanuaril. Alates 3. jaanuarist on tallinlastele avatud energiatoetuse infotelefon 600 6300 (Telefon on avatud E 8.15 - 17.45; T - N 8.15 - 16.45 ja R 8.15 - 15.45).

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta aprill (kaasa arvatud). Taotlusi on võimalik esitada kuni 12. juunini. Inimene valib ise, mitme kuu eest korraga toetust taotleb. Soovitame esitada energiatoetuse taotluse mitme kuu peale kokku, et toetussumma ulatuks vähemalt 10 euroni kuna sellest väiksemat toetust ei määrata.

Kui suur on energiakulude kompensatsioon ühes kuus?  

Hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab: 

  •                elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/kWh); 
  •                gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 
  •               kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh).  

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Sellisel juhul võib olla mõistlik kokku koguda mitme kuu kuludokumendid ja esitada nende osas ühine taotlus.  

Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Loe lisaks rahandusministeeriumi kodulehelt eesti keeles, vene keeles

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )