Esimese haiguspäeva hüvitise taotlemine

Tallinna linn maksab perioodil 01.09.2021 - 31.05.2022 haiguslehele jäänud tallinlastele toetust esimese haiguspäeva eest, et julgustada haigestunud inimesi võtma haiguslehte juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel. 

Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks. Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist 40 päeva jooksul.

 

Toetuse saamise tingimustele vastavad järgmistel põhjustel väljastatud haiguslehed:

Haigestumine Haiguslehel olev põhjuse nr on 1
Karantiin Haiguslehel olev põhjuse nr on 10
Haigestumine või vigastus raseduse ajal Haiguslehel olev põhjuse nr on 19

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/haigushuvitis-alates-010121

Tallinn hüvitab esimese haiguspäeva eest 30 eurot.

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutakse kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole võimalik, saab taotluse esitada ka elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )