Esimese haiguspäeva hüvitise taotlemine

Tallinna linn hakkab alates 25. märtsist haiguslehele jäänud tallinlastele maksma toetust esimese haiguspäeva eest, et julgustada haigestunud inimesi võtma haiguslehte juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

 

 

Toetust makstakse ka tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel. Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks.Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist.

Toetuse saamise tingimustele vastavad järgmistel põhjustel väljastatud haiguslehed:

Haigestumine Haiguslehel olev põhjuse nr on 1
Karrantiin Haiguslehel olev põhjuse nr on 10
Haigestumine või vigastus raseduse ajal Haiguslehel olev põhjuse nr on 19

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/haigushuvitis-alates-010121

Tallinn hüvitab esimese haiguspäeva eest 30 eurot

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutakse kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole võimalik, saab taotluse esitada ka elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.