Tallinna e-teenindus

E-teenusega saab lapsevanem (spordiharrastaja seaduslik esindaja) või spordiharrastaja teha  Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrusega nr.28 nõutud kinnituse spordiklubis osalemise kohta, millisele spordiklubile või -koolile eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul, kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja. Mitme spordiklubi või -kooli puhul saab toetuse määrata ainult ühele.

Kinnituse saab teha juhul kui: 

 

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja – koolidele:

Viimsi vallas elavatel lastel on lapsevanemate kinnitused taas avatud alates 01.03.2017

Harku vallas elavatel lastel on lapsevanemate kinnitused taas avatud alates 12.10.2017

 

Enda poolt tehtud kinnitust saate vaadata siit    

Tehniliste probleemide korral võtke palun  ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee