E-teenusega saab lapsevanem (spordiharrastaja seaduslik esindaja) või spordiharrastaja teha  Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrusega nr. 28 nõutud kinnituse spordiklubis osalemise kohta, millisele spordiklubile või -koolile eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul, kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja. Mitme spordiklubi või -kooli puhul saab toetuse määrata ainult ühele.

Kinnituse saab teha juhul kui: 

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja – koolidele:

Viimsi vallas elavatel lastel on lapsevanemate kinnitused avatud alates 01.10.2017 - 01.12.2017

Harku vallas elavatel lastel on lapsevanemate kinnitused taas avatud alates 01.11.2017

 

Uue kinnituse või varem antud kinnituse muudatuse saate teha siin. 

 

Tehniliste probleemide korral võtke palun ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee