E-teeninduse kaudu on teil võimalik tutvuda maatüki maksustamishinna aktidega ja esitada avaldus kirjaga saadetava paberkandjal maatüki maksustamishinna aktist loobumise kohta.

Maatüki maksustamishinna akti teenus annab ülevaate, millised maksustamishinna aktid on teile Tallinna linnas koostatud ja võimaldab tutvuda aktides toodud maksustamishinna ning maatüki alusandmetega.

Tallinna maamaksu kohta saate lugeda aadressil: 
http://www.tallinn.ee/est/maa/maamaks.

 

Maatüki maksustamishinna aktidega ja paberkandjal maksustamishinna aktist loobumise teenusega saate tutvuda siin.