Aja, tähelepanu ja prioriteetide juhtimine

Meil kõigil on ööpäevas samapalju tunde, ent siiski vahel jääb tunne, et mõnel teisel on rohkem. Või mis on see põhjus, miks tema suudab rohkem korda saata? Minu soov on toetada inimeste tervislikku käitumist ja heaolu teemade abil, mis aitavad vältida läbipõlemist töös, nähtamatut väärtusliku aja kadu oma isiklikus elus ning oma tähelepanu tahtmatut ümberlülitust tehnoloogia sekkumise “abil”. Kui to-do listid ei tööta või vara-varahommikud pole sinu jaoks, siis pakun oma loodud mudelit, mille taustaks on teaduslikud uurimused ja meie füsioloogilistest ning psühholoogilistest protsessidest tingitud järeldused. See mudel on kõigile kohandatav ning toetab tulemuslikkust ka pikemate eesmärkide korral (või ka nende puudumisel).
10.11.2021 - 17.11.2021
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6, II korruse saal
Aja, tähelepanu ja prioriteetide juhtimine 54,00 €

Kursusel käsitleme järgnevaid teemasid:

  • Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha - aja perspektiivist?
  • Miks inimesed hilinevad?
  • Mis on motivatsioon ja kuidas seda kasvatada?
  • Rööprähklemine ─ on see üldse võimalik?
  • Prokrastineerimine on oskus, mida õppida?
  • Prioriteedid ritta, aga kuidas?
  • Pingutus ja preemia.

Kursusel saame põhjalikumalt läheneda igaühe harjumuste maailmale ning soovi ja võimaluse korral alustada uue ning toetava harjumuse (või aja juhtimise) loomisega. Oma aja juhtimise tehnikaid süvenenumalt tundma õppides, omandame vajalikud vahendid, mida õppida, rakendada ning ka kinnistada. Praktikad koos seatud sihtide ja eesmärkidega on toetatud grupitööde ning soovi korral ka personaalse tagasisidega.