Argumenteerimise jätkukursus “Üksikutest argumentidest tervikliku seisukohani”

Kursus on mõeldud neile, kellel on läbitud Tallinna Rahvaülikooli kursus „Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning kaitsta?“ või mõni SpeakSmart argumenteeritud suhtlemisoskuste 1-päevane koolitus.
21.11.2019 18:00 - 12.12.2019 20:00
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Argumenteerimise jätkukursus “Üksikutest argumentidest tervikliku seisukohani” 120,00 €/kursus
Jätkukursus on praktilise ülesehitusega, mis tähendab, et osalejatelt oodatakse materjalide aktiivset analüüsi, kaasa töötamist ning käsitletud teemade praktilist rakendamist grupiülesannetes ja võimalusel ka kohtumiste vahel. Kursuse kava kohtumiste järgi: 1. Kuidas argumentatsiooni üles ehitada ja erinevaid argumente kaaluda? 2. Argumendi mitu tasandit; kuidas arutelu raamistada? 3. Arutelu strateegiline kuulamine ja selles kohanemine 4. Õpitu kokkuvõtlik simulatsioon