E-kursus. Kirjavahemärkide õige kasutamine

Kursus sobib neile, kes soovivad õppida või meelde tuletada, kuidas kasutada õigesti kirjavahemärke. Õppetöö aluseks on õpetaja koostatud materjalid. Veebikursusel antakse ülevaade kirjavahemärkide (komad, koolon, semikoolon, mõttekiips, sidekriips, jutumärgid otsekõne puhul) õigest kasutamisest - tuginedes reeglitele ja näidismaterjalile.
16.03.2021 - 20.04.2021
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
E-kursus. Kirjavahemärkide õige kasutamine 60,00 €