Hiina keel A 1.2

Kursus sobib neile, kel on hiina keeles A1.1 tase. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
26.01.2021 - 22.04.2021
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6, III korruse kaminasaal
Hiina keel A 1.2 260,00 €

Kursusel käsitletavad teemad:

  • Õppimine ja töö
  • Hobid
  • Toidu tellimine
  • Riiete ja suveniiride ostmine
  • Reisimine ning bussi-ja rongipiletite ostmine

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab kasutada Hiinas reisimiseks vajaminevat elementaarset sõnavara ja grammatikat;
  • oskab vahetada informatsiooni enda töö, kooli ja hobide kohta;
  • suudab lugeda lühikesi tekste;
  • oskab kirjutada ligikaudu 150 hiina kirjamärki.