Hiina keel A 1.2

Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
27.01.2020 - 27.04.2020
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6, II ja III korrus
Hiina keel A 1.2 260,00 €
Registreerimine on hetkel suletud
Kursusel käsitletavad teemad: Haridus ja töö Hobid Toidu tellimine Riiete ja suveniiride ostmine Transport ning bussi-ja rongipiletite ostmine Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus. Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.