Hiina keel A2.1

Hiina keel A2.1 kursus sobib neile, kel on hiina keeles A1 tase. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
31.08.2021 - 25.11.2021
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6
Hiina keel A2.1 312,00 €

Kursusel käsitletavad teemad:

  • aastaajad ja ilm;
  • ümbruse kirjeldus ja ilmakaared;
  • linnas orienteerumine;
  • puhkus ja reisimine.

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 25 tundi.