Hiina keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.
19.09.2022 - 14.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6 II korruse klass
Hiina keel algajatele 338,00 €

Kursusel käsitletavad teemad:

hiina keele häälduse põhitõed ja sissejuhatus hiina keele kirjasüsteemi; numbrid; viisakusväljendid; enesetutvustus; riigid ja rahvused; nädalapäevad; kuud ja aastaajad; kellaajad; poeskäik.