Hiina keele vestluskursus

Hiina keele vestluskursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud hiina keele edasijõudnute kursuse. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Kursuse eesmärgiks on rääkimisjulguse suurendamine ja sõnavara laiendamine. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
30.09.2022 - 20.01.2023
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6 ja veebikeskkond Zoom
Hiina keele vestluskursus 225,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.