Inglise keel B1

Inglise keele B1 taseme kursus sobib neile, kes on läbinud elementaartaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Pre-intermediate.
22.09.2021 - 15.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Inglise keel B1 215,00 €