Kitarriõpe, Peep Ojaveski

Pelgulinna majas õpitakse kitarrimängu, antakse algteadmisi elementaarteooriast ja improvisatsioonist ning tutvustatakse erinevaid muusikastiile. Tunnid toimuvad iga õpilasega individuaalselt üks kord nädalas, 45 min. Tunnis õpetatakse heliredeleid, etüüde, polüfoonilisi kitarripalu, harmooniat ja selle käsitlemist ning improvisatsiooni. Õpitakse individuaalse programmi alusel lähtuvalt eelnevast ettevalmistusest. Kursuse lõpuks peab kitarri õpilane: oskama iseseisvalt pilli häälestada; teadma nootide asukohta kitarri kaelal; oskama lugeda tabulatuuri; mängida mitmehäälset meloodiat; tundma erinevaid sõrmitsemistehnikaid; oskama mängida 2. oktavis heliredeleid; teadma lihtakorde ja lihtsamaid baree akorde. Vajalik oma kitarri olemasolu. Vajadusel on võimalik kasutada Pelgulinna maja kitarri.
13.09.2021 - 15.11.2021
Tallinna Rahvaülikool
Pelgulinna maja, Telliskivi 56
Kitarriõpe, Peep Ojaveski 170,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Kursus kestab 10 tundi ja pikkus on 45 minutit.