Kuidas muutuval töömaastikul oma tee leida?

Töömaailm meie ümber muutub. Me ise muutume. Ja nii võimegi end ühel hetkel leida olukorrast, kus kunagi valitud eriala ei paku enam piisavalt elevust või on võimalused senist tööd teha ahtaks muutunud. Karjäärinõustaja ülesanne ongi olla toeks uute võimaluste kaardistamisel.  Nii et hetkelisest sundseisust saaksid uued inspireerivad algused, võimaluste virvarrist settiksid välja konkreetsed tegevused ja hirm tundmatu ees muutuks uudishimuks peagi tuttavaks saava vastu.
15.09.2021 - 24.09.2021
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6, II korruse saal
Kuidas muutuval töömaastikul oma tee leida? 126,00 €

Kursuse eesmärk on anda teadmisi kaasaegsest tööturust ja pakkuda koolitusel osalejatele erinevaid perspektiive ning võimalikke arengustsenaariume oma töiste muutustega toimetulekuks. Kursus aitab tuua selgust tööturul toimuvasse ja leida osalejate endi sisemisi ressursse rahuldust pakkuva tööelu kujundamiseks.

Kursuse käigus püüame läbi vestluste, rühmatööde ja individuaalsete mõtteülesannete leida vastuseid küsimustele: kus ma oma tööelus praegusel hetkel olen? mis minu ümber toimub? kuhu ma jõuda soovin? milliseid samme soovituni jõudmiseks vajalik teha on?

Kursuse sisu:

  • muutuste psühholoogilised aspektid ja seaduspärasused,
  • muutused tööturul ja töömaastiku tulevikutrendid,
  • enesepositsioneerimine tööturul: erinevad meetodid enese tööalaste soovide ja oskuste väljaselgitamiseks,
  • tööalaste eesmärkide saavutamiseks tehtavate sammude kaardistamine.

Koolituse läbinud osaleja:

  • mõistab muutusolukordade psühholoogilist dünaamikat ja oskab ennast nende erinevates faasides toetada.
  • valdab praktilist tööturuinfot: teab, milliseid omadusi ja oskusi kaasaegne tööturg väärtustab ning omab infot erinevate enesetäiendamise võimaluste kohta.
  • oskab ennast tööturul positsioneerida: on praktiseerinud erinevaid meetodeid oma töise hetkeolukorra kaardistamiseks; on teadlik oma tööalastest soovidest, sisemistest ressurssidest, arengukohtadest ja valikuvõimalustest; teab, millised töökeskkonnad talle kõige paremini sobivad.
  • teab, kuidas teha muutustest oma liitlased ja kaardistada konkreetsed sammud oma tööalaste eesmärkide poole liikumiseks.