Rootsi keel A2.1/A2.2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme või omandanud muul moel esmase keeleoskuse. Alustame õpiku Rivstart A1+A2 keskelt. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.
07.09.2020 - 13.01.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse suur loenguruum
Rootsi keel A2.1/A2.2 300,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Grammatika:

Eessõnad, ajamäärsõnad, nimisõna määratud ja määramata vorm, också/inte heller kasutamine, sidesõnad, mycket ja många, tror ja tycker kasutamine.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu
 • transport ja tee juhatamine
 • Rootsi (geograafia, tuntud rootslased, tüüpiline rootsi toit)
 • restoranis tellimine
 • tutvuse sobitamine
 • arvutid ja internet

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse läbinu:

 • oskab vestelda igapäevastel lihtsamatel tuttavatel teemadel ning avaldada lühidalt oma arvamust
 • oskab küsida ja juhatada teed
 • saab hakkama restoranis tellimisega ning oskab rääkida lihtsalt ja lühidalt oma toitumisharjumustest
 • omab üldiseid teadmisi Rootsi kohta
 • saab aru lihtsama sisuga rootsikeelsetest tekstidest ning lihtsamatest arvutikäsklustest