Toetuste taotlemise info

Teil on võimalik e-teeninduse kaudu taotleda Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrusega nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ kehtestatud järgmisi universaaltoetusi: 

Täpsemad nõuded taotlejale leiate eelpool nimetatud Tallinna Linnavolikogu määrusest.

Oma esitatud toetuste taotluste kohta saate jälgida infot siit: 
https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused 


Juhul, kui teil tekib seoses toetuse taotlemisega küsimusi, siis palume teil võtta ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee või pöörduda oma elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna ametniku poole, kelle kontaktid leiate siit: Kontaktid

Tehniliste probleemide korral palun võtta ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee

Kontakt