Toetuste taotlemise info

Teil on võimalik e-teeninduse kaudu taotleda Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrusega nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ kehtestatud järgmisi universaaltoetusi: 

  • sünnitoetusele,
  • mitmike sünnitoetusele,
  • esmakordselt kooli mineva lapse toetusele,
  • puudega lapse toetusele,
  • pensionilisale,
  • juhtkoera pidamise toetusele,
  • matusetoetusele 

Täpsemad nõuded taotlejale leiate eelpool nimetatud Tallinna Linnavolikogu määrusest.

 • Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi. Laps peab olema  rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil. Täpsem info Tallinna veebilehel
 • Esmakordselt kooli mineva lapse toetusmakstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli ja on kantud õpilaste nimekirja. Täpsem info Tallinna veebilehel
 •  Pensionilisa taotlemise õigus on vanadus- või töövõimetuspensioni saajal ning täisealisel (alates 18. eluaastast) rahva- või toitjakaotuspensioni saajal. Taotlus tuleb esitada isikul, kes taotleb pensionilisa esmakordselt. Avaldust ei pea esitama pensionärid, kes on eelneval aastal toetust saanud. Taotlus esitatakse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul. Täpsem info Tallinna veebilehel
 • Puudega lapse toetus määratakse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1.jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik. Täpsem info Tallinna veebilehel

Oma esitatud toetuste taotluste kohta saate jälgida infot siit: 
https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused 


Juhul, kui teil tekib seoses toetuse taotlemisega küsimusi, siis palume teil võtta ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee või pöörduda oma elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna ametniku poole, kelle kontaktid leiate siit: Kontaktid

Tehniliste probleemide korral palun võtta ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee

Kontakt