Tallinna e-teenindus

Toetuste taotlemise info

 

Teil on võimalik e-teeninduse kaudu taotleda Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrusega nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ kehtestatud järgmisi universaaltoetusi:
·         Lapse sünnitoetus;
·         Esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
·         Puudega lapse toetus;
·         Pensionilisa toetus.

 

Täpsemad nõuded taotlejale leiate eelpool nimetatud Tallinna Linnavolikogu määrusest.

Lugupidamisega

Tallinna Linnavalitsus

Oma esitatud toetuste taotluste kohta saate jälgida infot siit: https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused 

Juhul, kui Teil tekib seoses toetuse taotlemisega küsimusi, siis palume Teil võtta ühendust: unto@tallinnlv.ee või pöörduda oma elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna ametniku poole, kelle kontaktid leiate siit: (Kontaktid )

Tehniliste probleemide korral palun võtta ühendust: unto@tallinnlv.ee