Hea Tallinna e-teeninduse külastaja!

Tallinna linna e-teenuseid saate kasutada endale sobival ajal. Personaalse info vaatamiseks ja toimingute tegemiseks tuleb teil infosüsteemi sisse logida.

E-teeninduses saate:

 

Tähelepanu!
Olenevalt taotletavast teenusest tehakse e-teeninduse kasutaja kohta päringud erinevatest riigiregistritest, näiteks rahvastikuregistrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi, Eesti hariduse infosüsteemi või Tallinna lemmikloomaregistrisse. See võimaldab muuta teenuste kasutamise mugavamaks (näiteks eeltäita taotluse andmeväljad) ja kontrollida, kas taotlejal on õigus teenust saada.

Tallinna linnal on toetusi või e-teenuseid, mis mõeldud vaid tallinlastele. Seetõttu ei ole võimalik seda taotleda või kasutada, kui teie elukohaandmed on rahvastikuregistris kaotanud kehtivuse või teie elukoha aadressiks rahvastikuregistris ei ole Tallinna linnas asuv aadress. See võib olla juhtunud, kui te ei ole elukoha vahetamise järel elukohaandmeid rahvastikuregistris uuendanud ja korteri või maja omanik on palunud omavalitsusel teid elukohast välja registreerida. Elukohaandmeid kontrollida ning täpsustada saab eesti.ee veebilehel või rahvastikuregistri töötaja abil. Nende vastuvõtuajad leiate selle lehe parempoolsest äärest. Lisateave www.tallinn.ee/est/elukohaandmedkorda/.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse linna andmekaitsetingimustest 

Tehniliste probleemide korral võtke palun ühendust e-posti aadressil eteenindus@tallinnlv.ee.