Hea Tallinna e-teeninduse külastaja!

Alates 15. detsembrist tuuakse iseteeninduskeskkonna maksete ja arvete tasumise funktsionaalsus üle e-teenindusse.

Tallinna linna e-teenuseid saate kasutada endale sobival ajal. Personaalse info vaatamiseks ja toimingute tegemiseks tuleb teil infosüsteemi sisse logida.

E-teeninduses saate:

 • taotleda sotsiaaltoetusi:
    • sünnitoetust
    • mitmike sünnitoetust
    • esmakordselt kooli mineva lapse toetust
    • puudega lapse toetust
    • pensionilisa
    • juhtkoera pidamise toetust
    • matusetoetust
 • taotleda raieluba või hoolduslõikusluba
 • taotleda sotsiaaltransporditeenust
 • vaadata linna esitatud arveid ja neid tasuda
 • esitada sporditegevuse toetust saava spordiklubi kinnituse (Tallinn, Viimsi, Harku) 
 • registreerida lemmiklooma
 • tutvuda maamaksuaktidega 

Tähelepanu!
Olenevalt taotletavast teenusest tehakse e-teeninduse kasutaja kohta päringud erinevatest riigiregistritest, näiteks rahvastikuregistrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi, Eesti hariduse infosüsteemi või Tallinna lemmikloomaregistrisse. See võimaldab muuta teenuste kasutamise mugavamaks (näiteks eeltäita taotluse andmeväljad) ja kontrollida, kas taotlejal on õigus teenust saada.

Tallinna linnal on toetusi või e-teenuseid, mis mõeldud vaid tallinlastele. Seetõttu ei ole võimalik seda taotleda või kasutada, kui teie elukohaandmed on rahvastikuregistris kaotanud kehtivuse või teie elukoha aadressiks rahvastikuregistris ei ole Tallinna linnas asuv aadress. See võib olla juhtunud, kui te ei ole elukoha vahetamise järel elukohaandmeid rahvastikuregistris uuendanud ja korteri või maja omanik on palunud omavalitsusel teid elukohast välja registreerida. Elukohaandmeid kontrollida ning täpsustada saab eesti.ee veebilehel või rahvastikuregistri töötaja abil. Nende vastuvõtuajad leiate selle lehe parempoolsest äärest. Lisateave www.tallinn.ee/est/elukohaandmedkorda/.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse linna andmekaitsetingimustest 

Tehniliste probleemide korral võtke palun ühendust e-posti aadressil eteenindus@tallinnlv.ee.