Hea Tallinna e-teeninduse külastaja!

Siin saate peale sisse logimist:

Toetusi ei ole võimalik taotleda ega e-teenuseid kasutada, kui teie elukohaandmed on rahvastikuregistris kaotanud kehtivuse.

Teie elukohaandmed võivad olla kaotanud kehtivuse, kui te ei ole elukoha vahetamise järel neid andmeid rahvastikuregistris uuendanud ja korteri või maja omanik on palunud omavalitsusel teid elukohast välja registreerida. Enne 2019. aastat märgiti sellisel juhul elukohaks linnaosa, kuid rahvastikuregistri seaduse muudatuse tõttu on ka see teave kustunud. Elukohaandmeid kontrollida ning täpsustada saab eesti.ee veebilehel või rahvastikuregistri töötaja abil. Nende vastuvõtuajad leiad selle lehe parempoolsest äärest. 

Lisateave https://www.tallinn.ee/est/elukohaandmedkorda/

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt linna andmekaitsetingimustele

Kui e-teenindusse sisse logimine ebaõnnestub, siis:

E-teenindus on kõige paremini kasutatav veebilehitsejate Mozilla Firefox, Google Chrome ja Internet Exploreri uusimate versioonidega.

Sisse logimise probleeme võivad tekitada ka erinevad viirustõrje tarkvarad. Mõned juhendid on leitavad:

Avast kohta: https://www.id.ee/index.php?id=37033

Kaspersky kohta:  https://www.id.ee/index.php?id=37627

Soovitame omalt poolt kasutada Mobiil-ID võimalust.

 

Tehniliste probleemide korral palun võtta ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee