Tallinna e-teenindus

Hea Tallinna e-teeninduse külastaja

Siin saate peale sisse logimist :

 Tehniliste probleemide korral palun võtta ühendust: eteenindus@tallinnlv.ee

 

Seoses Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi serverite kolimisega 11.08.17 ajavahemikus kella 13.00 – 19.00, toimub katkestus kõikides Riiklikes pensionikindlustuse registri teenustes.
Selle tegevuse käigus on häiritud infovahetus erinevate infosüsteemide vahel ja esineb tõrkeid taotluste esitamisel e-teeninduse kaudu ja taotluste menetlemises.

Vabandame ebameeldivuste pärast. Lugupidamisega, Sotsiaalministeeriumi haldusala IT (tel 62 69 313 või itabi@sm.ee)