Tallinna e-teenindus

Hea Tallinna e-teeninduse külastaja!

Tallinna linna e-teenuseid saate kasutada endale sobival ajal. Personaalse info vaatamiseks ja toimingute tegemiseks tuleb teil infosüsteemi sisse logida.

E-teeninduses saate:

 • taotleda sotsiaaltoetusi:
    • sünnitoetust
    • mitmike sünnitoetust
    • õppeaasta alguse toetust
    • puudega lapse toetust
    • pensionilisa
    • juhtkoera pidamise toetust
    • matusetoetust
 • taotleda raieluba või hoolduslõikusluba
 • taotleda sotsiaaltransporditeenust
 • vaadata ja tasuda linna esitatud arveid 
 • vaadata ja tasuda linna poolt määratud hoiatustrahve ja viivistasuotsuseid
 • esitada sporditegevuse toetust saava spordiklubi kinnituse (Tallinn, Viimsi, Harku) 
 • registreerida lemmiklooma
 • tutvuda maamaksuaktidega
 • registreeruda koolitustele
 • taotleda ja kinnitada lapsehoiutoetuse kandmist teenuseosutajale

Oma esitatud taotlusi näed https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused alt. 

Tähelepanu!
Olenevalt taotletavast teenusest tehakse e-teeninduse kasutaja kohta päringud erinevatest riigiregistritest, näiteks rahvastikuregistrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi, Eesti hariduse infosüsteemi või Tallinna lemmikloomaregistrisse. See võimaldab muuta teenuste kasutamise mugavamaks (näiteks eeltäita taotluse andmeväljad) ja kontrollida, kas taotlejal on õigus teenust saada.

Tallinna linnal on toetusi või e-teenuseid, mis mõeldud vaid tallinlastele. Seetõttu ei ole võimalik seda taotleda või kasutada, kui teie elukohaandmed on rahvastikuregistris kaotanud kehtivuse või teie elukoha aadressiks rahvastikuregistris ei ole Tallinna linnas asuv aadress. See võib olla juhtunud, kui te ei ole elukoha vahetamise järel elukohaandmeid rahvastikuregistris uuendanud ja korteri või maja omanik on palunud omavalitsusel teid elukohast välja registreerida. Elukohaandmeid kontrollida ning täpsustada saab eesti.ee veebilehel või rahvastikuregistri töötaja abil. Nende vastuvõtuajad leiate selle lehe parempoolsest äärest. Lisateave www.tallinn.ee/est/elukohaandmedkorda/.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse linna andmekaitsetingimustest 

Tehniliste probleemide korral võtke palun ühendust e-posti aadressil eteenindus@tallinnlv.ee.

 

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )

Kõik Tallinna linna teenused

Teenuste andmebaasist leiate kõik Tallinna linna pakutavad teenused koos detailsete kirjelduste ning vajalike kontaktandmete ja õigusaktidega.

Все услуги города Таллинна

База данных позволяет ознакомиться с предлагаемыми городом Таллинном услугами и их подробным описанием, найти необходимую контактную информацию и законодательные акты.

All services offered by the city of Tallinn

In Tallinn services database you will find all services offered by the city of Tallinn along with detailed descriptions, the necessary contact information and legislation.