Juhtkoera pidamise toetuse taotlemine

Toetus nägemispuudega inimese juhtkoera pidamise toetamiseks. Käesoleval aastal on toetuse suurus 165 eurot kvartalis.

Teil on õigus juhtkoera pidamise toetusele, kui:

 

  • Teie elukoht on Tallinna linn ja
  • Teil on raske või sügav nägemispuue;
  • Te kasutate igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera, kellega on läbitud kokkuõpe ja olete sooritanud sellekohase eksami;
  • juhtkoera andmed on kantud kohaliku omavalitsuse lemmikloomaregistrisse;
  • juhtkoer on igal aastal läbinud veterinaarkontrolli ning tunnistatud terveks ja võimeliseks täitma juhtkoera ülesandeid;
  • olete esitanud taotluse juhtkoera pidamise toetuse saamiseks

TÄPSUSTUSEKS: Juba varasemalt väljaõppe saanud juhtkoer ei pea Tallinna linna toetuse saamiseks täiendavalt kokkuõppe eksamit sooritama.

Toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordne taotlus. Toetust makstakse kord kvartalis (märtsis, juunis, septembris, detsembris) tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on täidetud.

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )