Juhtkoera pidamise toetuse taotlemine

Teil on õigus juhtkoera pidamise toetusele, kui:

  • Teie elukoht on Tallinna linn ja
  • Teil on raske või sügav nägemispuue ja
  • Te kasutate igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera kellega on läbitud kokkuõpe ja olete sooritanud sellekohase eksami ja
  • juhtkoera andmed on kantud kohaliku omavalitsuse lemmikloomaregistrisse ja
  • juhtkoer on igal aastal läbinud veterinaarkontrolli ning tunnistatud terveks ja võimeliseks täitma juhtkoera ülesandeid ja
  • olete esitanud taotluse juhtkoera pidamise toetuse saamiseks

 

 

Taotlemine- alates 2020. aastast tuleb toetuse saamiseks esitada ühekordne taotlus. Soovitame taotlus esitada esimese kvartali jooksul, kuid mitte hiljem kui 15.03.2020. See tagab toetuse taotlemise aastal esimese väljamakse märtsikuus.

Määramine- toetus määratakse tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on täidetud.

Maksmine- toetust makstakse kord kvartalis (märtsis, juunis, septembris, detsembris) tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on täidetud.

TÄPSUSTUSEKS: Juba varasemalt väljaõppe saanud juhtkoer ei pea Tallinna linna toetuse saamiseks täiendavalt kokkuõppe eksamit sooritama.

2020. aastal on toetuse suurus 165 eurot kvartalis.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.