Pensionilisa taotlemine

NB! Vanadus- või töövõimetuspensioni või täisealise rahva- või toitjakaotuspensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise esimesel kalendriaastal toetust ei maksta.

Teil on võimalus taotleda pensionilisa, kui:

  • olete vanadus- või töövõimetuspensioni saaja või täisealine rahva- või toitjakaotuspensioni saaja või Teil on tuvastatud töövõimetoetuse seaduse alusel osaline töövõime või töövõime puudumine ja
  • olete tallinlane vähemalt alates toetuse taotlemise kalendriaastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist ja
  • olete esitanud taotluse pensionilisa saamiseks.

 

Taotlemine- toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordne taotlus. Taotlus tuleb esitada vanadus- või töövõimetuspensioni või täisealise rahva- või toitjakaotuspensioni määramise või töövõimetoetuse seaduse alusel osalise töövõime või töövõime puudumise tuvastamise aastale järgneval aastal sünnikuule eelneval kuul.

Määramine - toetus määratakse vanadus- või töövõimetuspensioni või täisealise rahva- või toitjakaotuspensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta sünnikuule eelneval kuul, tingimusel, et toetuse saamise nõuded on täidetud.

Maksmine - toetust makstakse üks kord kalendriaastas Teie sünnikuule eelneval kuul. Toetuse määramise aastal makstakse toetus Teie sünnikuule eelneval kuul tingimusel, et taotlus on esitatud hiljemalt selle kuu 15. kuupäeval. Kui taotlus esitatakse hiljem, makstakse toetuse 30 päeva jooksul taotluse esitamist.

Pensionilisa koosneb kahest osast: rahalisest toetusest 125 eurot ja soodustustest.

Toetust ei maksta ja soodustust ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

Pensionilisa soodustusi vaata siit.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses http://taotlen.tallinn.ee

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.