Pensionilisa taotlemine

Pensionilisa (nö sünnipäevatoetus) - makstakse Tallinna pensionäridele sünnipäevale eelneval kuul. Toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordne taotlus.

Pensionilisa koosneb kahest osast:

 

Kellele makstakse pensionilisa?

  • vanaduspensionärile
  • rahvapensioni saajale
  • töövõimetuspensionärile
  • täisealisele toitjakaotuspensioni saajale
  • osalise või puuduva töövõimega inimesele

Tingimused:

  • Toetuse taotleja peab olema olnud ametlik Tallinna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari.
  • Toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Taotlus tuleb esitada pensioni määramisest järgneval aastal.
  • Avaldus tuleb sisse anda kas sünnikuul või sellele eelneval kuul.
  • Avalduse peab esitama vaid ühe korra, edaspidi seda tegema ei pea.

Näide 1: Marial tuvastati töövõime puudumine 2020. aastal. Kuna tema rahvastikuregistri järgne elukoht on alates 2018. aastast Tallinnas, tekib tal 2021. aastal õigus taotleda oma sünnipäevale eelneval kuul pensionilisa.

Näide 2: Laur jõudis vanaduspensioni ikka 2020. aastal. Sama aasta keskel kolis ta Tallinna elama ning tema rahvastikuregistri järgne elukoht on alates 2020. aasta keskpaigast samuti Tallinnas. Kuigi täidetud on tingimus, et vanaduspension on määratud vähemalt eelmisel kalendriaastal, ei ole täidetud tingimus, et inimese elukoht peab toetuse saamiseks olema rahvastikuregistris kantud Tallinna linna vähemalt eelmise kalendriaasta 1. jaanuari seisuga. Seega ei ole 2021. aastal Lauril õigust pensionilisale. Pensionilisa on Lauril õigus taotleda alates 2022. aasta sünnipäevale eelnenud kuul.

Toetust ei maksta ja soodustust ei anta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Tallinna linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

 

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.