Matusetoetuse taotlemine

Teil on võimalus taotleda matusetoetust, kui:

  • korraldate matused surnule, kelle viimane elukoht oli Tallinna linn ja
  • kinnitate taotluse esitamisega, et katate matuse korraldamise kulud ja
  • olete esitanud taotluse 6 kuu jooksul surmapäevast alates.

Kui matusetoetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga. Vajadusel tuleb lisada matuse korraldamise kulu tõendav dokument.

Matusetoetus makstakse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. Matusetoetust makstakse üks kord matuse kohta.

2020. aastal on matusetoetuse suurus 250 eurot.

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.