Matusetoetuse taotlemine

Matusetoetus on ühekordne toetus, mis makstakse välja 30 päeva jooksul taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. 2020. aastal on matusetoetuse suurus 280 eurot.

 

 

Teil on võimalus taotleda matusetoetust, kui:

  • korraldate matused surnule, kelle viimane elukoht oli Tallinna linn ja
  • kinnitate taotluse esitamisega, et katate matuse korraldamise kulud ja
  • olete esitanud taotluse 6 kuu jooksul surmapäevast alates.
  • Kui matusetoetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga.

 

Kellele makstakse matusetoetust?

1) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend;
2) surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kui surmatõend on väljastatud muule isikule kui abikaasale, sugulasele või hõimlasele;
3) muule isikule, kes matuse korraldab, kui sugulased ja hõimlased on matusetoetusest loobunud;
4) surnult sündinud lapse sugulastele, kes esitab arstliku surmateatise;
5) Tallinna linnale, kui matuse korraldab Tallinna linn.

 

 

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.