Puudega lapse toetuse taotlemine

Puudega lapse toetust makstakse kord aastas lapse sünnikuul. Taotleda tuleb üks kord ja edaspidi makstakse toetus välja igal aastal, kui kõik toetuse saamise nõuded on jätkuvalt täidetud. Puudega lapse toetus on 150 eurot.

Puudega lapse toetust on õigus saada lapsel, kui:

  • lapse elukoht on Tallinna linn
  • laps on kuni 16-aastane
  • lapsel on tuvastatud puue
  • vähemalt ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse taotlemise aastale eelnenud aasta 1. jaanuarist
  • taotluse on esitanud lapsega ühel aadressil elav vanem 

 

Kui esitad taotluse hiljemalt lapse sünnikuu 15. päevaks makstakse toetust samal kuul. Kui esitad taotluse pärast sünnikuu 15. päeva, makstakse toetus 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Kui vanema asemel esitab taotluse eestkostja, ei rakendata vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoha kohta esitatud nõudeid.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )