Puudega lapse toetuse taotlemine

Lisatoetust Tallinna linna puudega lastele makstakse kord aastas lapse sünnikuul. Taotleda tuleb ühe korra ja edaspidi makstakse toetus välja igal aastal, tingimusel et kõik toetuse saamise nõuded on jätkuvalt täidetud. Puudega lapse toetus on 125 eurot.

Puudega lapse toetusele on õigus, kui:

  • lapse elukoht on Tallinna linn
  • laps on kuni 16-aastane
  • lapsel on tuvastatud puue
  • vähemalt ühe vanema elukoht on katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuarist
  • lapsega ühel aadressil elav vanem on esitanud taotluse

 

Soovitame taotlus esitada hiljemalt lapse sünnikuu 15. kuupäevaks. See tagab toetuse maksmise juba taotluse esitamise aastal lapse sünnikuul. Kui taotlus esitatakse pärast sünnikuu 15. kuupäeva makstakse toetus 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Kui vanema asemel esitab taotluse eestkostja, ei rakendata vanema rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta esitatud nõudeid.

E-taotlusi saab esitada Tallinna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )