Rattatoetuse taotlemine

Toetuse eesmärk on edendada 10-15 aastaste laste seas jalgratturi juhilubade tegemist, laste tervislikku eluviisi ning turvalist liikumist. Toetuse taotlemisel arvestatakse lapsevanema (v.a eestkostja ja lapsendaja) ja lapse elukohta, jalgratturi juhilubade saamise ning jalgratta ostmise aega.

Toetuse suurus ühe lapse kohta on kuni 100 eurot. Toetus on ühekordne. Toetuse taotlusi menetleb Tallinna Haridusamet.

 

Toetuse saaja on lapse vanem või eestkostja, kellele antakse toetust lapsele soetatud jalgratta kulude katteks. Ühekordset toetust 10–15-aastasele lapsele jalgratta ostmiseks on õigus saada, kui:
1)jalgratturi juhiluba on lapsele väljastatud toetuse taotluse esitamise aastal ja
2)jalgratta ostuarve on väljastatud taotluse esitamise aastal ja
3)lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse taotlemise kalendriaasta 1. jaanuarist ja
4)toetuse taotluse esitanud vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on taotluse esitamise hetkel sama, mis on toetuse saamise õigusega lapsel, arvestades käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud erisusi.
 
Taotluse saab esitada Tallinna e-teeninduses alates 01.08.2022  https://taotlen.tallinn.ee/rattatoetus
 
Toetuse taotlemine
(1)Taotluste vastuvõtmise kuulutab välja Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet). Haridusamet annab taotluste vastuvõtmise alustamisest ja lõpetamisest teada üleriigilise levikuga päevalehes ja Tallinna veebilehel.
(2)Toetuse saamiseks esitab taotluse vanem, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on taotluse esitamise hetkel sama, mis toetuse saamise õigusega lapsel. Kui taotluse esitab eestkostja, ei rakendata vanemale rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta esitatud nõudeid.
(3)Toetuse taotlusega koos esitatakse jalgratta ostuarve ja jalgratturi juhiloa koopia.
(4)Toetuse taotluse saab esitada Tallinna e-teeninduses, digiallkirjastatuna e-posti teel või allkirjastatuna paberil.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )