Sünnitoetuse taotlemine

Soovitame vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.

Sünnitoetust on õigus saada lapsel, kelle:

  •         rahvastikuregistrisse kantud elukoht on alates sünnist katkematult Tallinna linn ja
  •         kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on olnud katkematult Tallinna linn aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht peab olema Tallinna linn enne lapse sündi või
  •  üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi.

Taotluse võib esitada lapse seaduslik esindaja kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

 

Toetust on õigus taotleda ka lapsendajal või lapse eestkostjal. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul alates eestkoste seadmise või lapsendamise kohtumääruse jõustumisest tingimusel, et laps ei ole selle jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Lapsendaja või eestkostja ei pea olema Tallinna elanik.

Sünnitoetust makstakse erinevas määras ühe lapse, kaksikute ja mitmike sünni korral.

Ühe lapse sünni korral on sünnitoetus 320 eurot. See makstakse ühekordse taotluse alusel kahes osas järgmiselt:

  •         50% pärast taotluse esitamist
  •         50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema hooldusõiguslikud vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni*

* Kui aasta jooksul muutub arvelduskonto number, muuda seda ka Tallinna e-teeninduses kontaktandmete all või esita digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.

Kaksikute sünnitoetus on 1000 eurot ja see makstakse ühes osas.

Mitmike (kolm või enam last) sünnitoetus on 6392 eurot ja see makstakse ühes osas.

Alates 01.01.2023 on sünnitoetuse saamise õigus lapse vanemal, kelle laps sureb 70 päeva jooksul ja lapsel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht. Lisaks on sünnitoetuse saamise õigus lapse vanemal, kelle laps on sündinud surnult. Avalduse koos surmateatisega saab esitada Tallinna Perekonnaseisuametis kohapeal või digiallkirjastatult e-posti teel.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )