Sünnitoetuse taotlemine

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.
Eeltoodust tulenevalt tuleb perekonnaseisu – ja rahvastikutoimingute teostamisel kasutada elektroonilist suhtlemist.
Perekonnaseisuameti ruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!

Hajutamisreeglist tulenevalt on kohapeal avalduste täitmise võimalused piiratud, palume tulla eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiate sellelt leheküljelt.
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Sünnitoetus (perre on sündinud üks laps) 320 eurot makstakse kahes osas, ühekordse taotluse alusel:

 

  • 50% taotluse esitamise järgselt
  • 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema hooldusõiguslikud vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas.

Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes osas.

Sünnitoetust on õigus saada lapsel:

  • kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht alates sünnist on katkematult Tallinna linn ja;
  • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn enne lapse sündi või;
  • kelle üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi.

Taotluse võib esitada lapse seaduslik esindaja kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Toetusele on õigus ka lapsendaja ja lapse eestkostjal. Taotlus tuleb esitada kuue jooksul eestkoste seadmise või lapsendamise kohtumääruse jõustumisest tingimusel, et laps ei ole selle jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Lapsendaja või eestkostja ei pea olema Tallinna elanik.

Arvelduskonto muutumisel piisab, kui teete vastava muudatuse Tallinna e-teenindus keskkonnas kontaktandmete moodulis, või esitate digiallkirjatuna perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.