Sünnitoetuse taotlemine

Soovitame vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Hajutamisreeglist tulenevalt on kohapeal avalduste täitmise võimalused piiratud, palume tulla eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiate sellelt leheküljelt.
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Sünnitoetus Tallinna linna elanikule (perre on sündinud üks laps) 320 eurot makstakse kahes osas, ühekordse taotluse alusel:

 

  • 50% peale taotluse esitamist
  • 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas.

Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes osas.

Sünnitoetust Tallinna linna elanikule on õigus saada lapsel:

  • kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht alates sünnist on katkematult Tallinna linn ja;
  • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn enne lapse sündi. NB! Teise vanema puhul ei ole sissekirjutuse aeg oluline, piisab, kui see on tehtud enne sündi.
  • kelle üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn katkematult aasta enne lapse sündi.

Toetusele on õigus ka lapsendajal ja lapse eestkostjal. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul eestkoste seadmise või lapsendamise kohtumääruse jõustumisest tingimusel, et laps ei ole selle jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Lapsendaja või eestkostja ei pea olema Tallinna elanik.

Arvelduskonto muutumisel piisab, kui teete vastava muudatuse Tallinna e-teenindus keskkonnas kontaktandmete moodulis, või esitate digiallkirjatuna perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.