Koolitoetuse taotlemine

Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aastaseks saamiseni õigus saada lapsel: 

  • kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet ja  
  • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

Taotluse võib esitada vanem, kelle elukoht rahvastikuregistris on sama toetuse saamise õigust omava lapsega.

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 13. septembrist kuni 30. novembrini.
Taotlus tuleb esitada ühe korra esmasel taotlemisel ja järgnevatel aastatel toimub maksmine automaatselt, kui toetuse saamise tingimused on jätkuvalt täidetud. 
Taotlus tuleb esitada iga õppuri kohta, kellele toetust soovitakse. 
Alates 18.eluaastast ehk täisealine õppur - peab taotluse esitama ise seoses lapsevanema esindusõiguse lõppemisega.  

 

 

Toetuse suurus on: 

  • esimesse klassi mineva lapse puhul 320 eurot (makstakse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest)
  • alates teisest klassist 50 eurot

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )