Ranitsatoetuse taotlemine

Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aastaseks saamiseni õigus saada lapsel: 

  • kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet ja  
  • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 13. septembrist kuni 30. novembrini.

 

 

Toetuse suurus on: 

  • esimesse klassi mineva lapse puhul 320 eurot (makstakse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest)
  • alates teisest klassist 50 eurot

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.