Ranitsatoetuse taotlemine

Ühekordne toetus lapsele, kes läheb Tallinna linnas esimesse klassi ning kelle enda ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas.

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 12. septembrist kuni 30. novembrini.

Toetuse saamise tingimused:

  • lapse elukoht on Tallinna linn ja
  • laps alustab esimest korda põhihariduse omandamist ja
  • laps on kantud Tallinnas tegutseva kooli õpilaste nimekirja ja
  • lapse ühe vanema elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt lapse põhihariduse omandamise alustamise kalendriaasta 1. jaanuarist ja
  • lapsega ühel aadressil elav vanem on esitatud taotluse

 

Maksmine

Toetus (320 eurot) makstakse välja kahes osas:

• 50% toetusest (160 eurot) 30 päeva jooksul taotluse esitamisest
• 50% toetusest (160 eurot) järgmise aasta juunis, tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on jätkuvalt täidetud.

Informatsiooni esitatud taotluste kohta saate näha https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.