Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

Sotsiaaltransport on mõeldud inimesele, kelle abivajaduse hindamisel on selgunud, et puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Teenuse eesmärk on pakkuda puudega inimesele tema vajadustele vastavat transporti, et jõuda vajalikesse sihtkohtadesse.

 

Olenevalt vajadusest saab inimene kasutada:

  • liiniveoteenust
  • juhuveoteenust
  • taksoveoteenust.

Juhu- ja liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga, taksoveoteenuse puhul taksokaardiga.

Liiniveoteenus

Puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin). Teenus on mõeldud regulaarseteks sõitudeks (nt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks või dialüüsiprotseduuridel käimiseks). Liiniveoteenuse eest tasub Tallinna linn, teenus on kasutajale tasuta.

Kellele? Vähemalt 3-aastasele raske või sügava liikumis-, nägemispuudega või psüühikahäirega tallinlasele.

Kui palju? Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni 2 sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni 4 sõidukorda päevas.

Kuidas? Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga.

Juhuveoteenus

Teenus on mõeldud üksiksõitudeks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta ja/või sealt tagasi sõitmiseks. Teenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Kellele? Vähemalt 3-aastasele raske või sügava liikumis-, nägemispuudega või psüühikahäirega tallinlasele.

Kui palju? Tallinna piires:

  • kuni 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;
  • kuni 4 osaliselt tasulist (2 eurot kord) sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
  • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Tallinnast väljapoole sõiduks:

  • kuni 2 osaliselt tasulist (13 senti kilomeetri eest) sõidukorda kasutaja kohta;
  • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Taksoveoteenus

Taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Sõidu lähte- ja sihtkoha ning aja valib teenuse kasutaja, teenindatakse nii tava- kui kohandatud sõidukiga. Alaealine kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Kellele? Vähemalt 3-aastasele raske või sügava puudega tallinlasele, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru.

Kui palju?

  • 190 euro väärtuses kasutaja kohta kalendrikuus, millest omaosalustasu on 25% teenuse igakordsest maksumusest;
  • piiramatu arv tasulisi sõidukordi kalendriaastas.

Teenuse taotlemine Tallinna linna sotsiaaltranspordi infosüsteemi kaudu

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.