Noortevolikogu 2021

Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavates küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. 

 

Noortevolikogu on Tallinna linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on 14-21aastased Tallinna noored. 

Igast linnaosast valitakse noortevolikokku enim hääli saanud kandidaadid vastavalt linnaosa mandaatide arvule. Kokku valitakse noortevolikokku 26 liiget. Noortevolikogu koosseisu volituste kestvus on kaks aastat.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )