Noortevolikogu 2021

Tallinna linna noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavates küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

 

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on 14-21aastased TALLINNA NOORED. 

Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna puudutavate küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel. Noortevolikogu nõustavad ja toetavad Tallinna Haridusamet ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei.

Noorte osalusel on kohaliku omavalitsuse toimimisel suur roll. Noori kaasates ei kuule ega õpi noored pelgalt demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. 

Eestis tegutsevaid osaluskogusid ja noorteühendusi ühendab katusorganisatsioon Eesti Noorteühenduste Liit (ENL).

Igast linnaosast valitakse noortevolikokku enim hääli saanud kandidaadid vastavalt linnaosa mandaatide arvule. Kokku valitakse noortevolikokku 26 liiget.

Tallinna linna noortevolikogu asutati 05.05.2011

Lisainfo: www.tallinn.ee/et/noortevolikogu 

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )