Alustava õpetaja koolitus

Koolituse eesmärk on anda alustavale pedagoogilise kvalifikatsioonita õpetajale baasteadmised ja -oskused pedagoogikast ja andragoogikast. Lisaks toetada tema õpetaja kutse taotlemist. Koolituse lõpetanu on oskab kavandada ja läbi viia eesmärgipäraseid õppetunde. Reflekteerima iseenda käitumist õpetajana ning andma toetavat ja arengule suunatud tagasisidet.
20.10.2021 - 16.12.2021
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus tavahinnaga 480,00 €

Maht: 80 akadeemilist tundi