"Andmekaitse ABC alustavale ettevõtjale"

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös TalTech´iga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2021"
18.02.2021 10:00 - 18.02.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Lektoriks on Tea Kookmaa, NJORD Law Firm advokaat ja TalTechi külalislektor. Tea on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Tea on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP). Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

Isikuandmete kaitse on keeruline valdkond, kus on palju reegleid, mida järgida. Alustava ettevõtja jaoks võib olla keeruline aru saada, milliseid nõudeid ta täitma peab. Samas on just alustaval ettevõtjal mõistlik andmekaitsele tähelepanu pöörata, sest mida kauem on ettevõte tegutsenud ja mida rohkem ta isikuandmeid töötleb, seda raskem võib hiljem olla oma organisatsioonis andmekaitse alast ülevaadet omada. Loengus räägime, millised on isikuandmete vastutava töötleja kõige olulisemad kohustused. Samuti vaatame, millised on isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted, mida iga organisatsiooni liige peab järgima. Räägime ka sellest, kuidas läbi viia andmekaitse auditit.

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus, krista.kink@tallinnlv.ee, 640 4225

Helena Rozeik, Tallinna Tehnikaülikool, helena.rozeik@taltech.ee