Veenev tööalane suhtlemine

Oskuslik ja veenev suhtlemine on tänapäeva töökeskkonnas tõeline eelis. Sellel kursusel õpime struktureerima oma mõtteid, parendama väljendusoskust, täpsemini kuulama teiste seisukohti ning nendele selgelt reageerima. Kursuse lõpuks oled tööalases suhtluses selgem, enesekindlam, sisukam ning oskad kiiretes suhtlusolukordades kiiremini mõelda.
05.11.2020 - 26.11.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Veenev tööalane suhtlemine 120,00 €

Kohtumiste sisu: 1. Inimestevaheline suhtlus. Miks argumenteerida ja kus argument töötab? 2. Argumendi koostamine, kasutamine ja analüüsimine 3. Argumendi kuulamine, kuuldud argumendi ümberlüke ja enda seisukoha taastugevdamine 4. Demagoogiale reageerimine, levinumad loogikavead