Argumenteerimise algkursus “Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?”

Oskuslik argumenteerimisoskus on tõeline eelis töökeskkonnas ja inimestevahelises suhtlemises. Sellel kursusel osaledes õpid korrastama oma mõtete struktuuri ja väljendusoskust, kuulama teiste seisukohti ning nendele reageerima.
07.05.2020 - 28.05.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Argumenteerimise algkursus "Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?" 120,00 €
Kohtumiste sisu: 1. Inimestevaheline suhtlus. Miks argumenteerida ja kus argument töötab? 2. Argumendi koostamine, kasutamine ja analüüsimine 3. Argumendi kuulamine, kuuldud argumendi ümberlüke ja enda seisukoha taastugevdamine 4. Demagoogiale reageerimine, levinumad loogikavead