„Digiturundus ja traditsiooniline turundus – kas eraldi või käsikäes?"

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2020".
23.04.2020 10:00 - 23.04.2020 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruumis Mek-031, aadressil Raja 15,Tallinn
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Lektor: Iivi Riivits-Arkonsuo, PhD, TalTech majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi dotsent. Iivi Riivits-Arkonsuo uurimisteemadeks on tarbija kaasamine toote-teenuse koosloomesse, innovatsioon turunduses ja digitaalne lõhe. Oma 2015. aastal kaitstud doktoritöös uuris ta kliendi teekonda brändisõnumi levitajana. Iivi õpetatavateks aineteks on turundusuuringud ja digitaalturundus. Lisaks akadeemilisele tööle puutub ta igapäevaselt kokku ka äritegevuse praktilise poolega olles töötanud Turu-uuringute AS-is uuringujuhina rohkem kui 20 aastat. Digitaaltehnoloogiad on kujundanud ja ümberkujundanud turunduse keskkonna ja muutnud kogu turunduse paradigma. Veel mõni aeg tagasi käsitleti vana traditsioonilist turundust ja uut digitaalturundust eraldi ja neid koguni vastandati. Tegelikult on mõlemal samad eesmärgid, kuid erinevad võimalused, kuidas eesmärgile jõuda. Sellepärast tuleb uut ja vana turundust näha teineteist toetavana. Kuidas seda aga teha, sõltub ennekõike ettevõtte vajadustest ja võimalustest. Konkurentsivõime saavutamiseks ja säilitamiseks tuleb oma äritegevuses asetada esikohale kliendi vajadused. Edukas on see, kes oma klienti hästi tunneb ja oskab oma kliendi teekonda ja selle puutepunkte täpselt planeerida ja mõõta. Erinevalt traditsioonilisest turundusest on uue turunduse tegevused kiirelt ja täpselt mõõdetavad.