E-kursus. Hiina keele individuaalõpe

Hiina keele individuaalõpe sobib inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist. Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadustele.
30.01.2023 - 16.06.2023
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
E-kursus. Hiina keele individuaalõpe 360,00 €/tund

Õppija vajadused selgitatakse koos õpetajaga välja esimesel kohtumisel ja lepitakse kokku õpiväljundid. Õppetundide sisu sõltub õppuri soovidest ja vajadustest. Tundide tempo kujuneb vastavalt sellele, kuidas toimub materjali omandamine.

Tundide toimumise aeg lepitakse kokku koos õpetajaga. Hiina keele individuaalõpe toimub veebikeskkonnas Zoom, mis võimaldab paindlikult valida enda jaoks sobiva õppimisaja.

Enne registreerumist palun võtke ühendust koolitusjuhiga.

Rootsi keele individuaalõppe minimaalne maht on 10 kontakttundi, millele lisandub 3 tundi iseseisvat tööd.