E-kursus. Inglise keele individuaalõpe

Keele individuaalõpe sobib inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist. Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadusele. Õppija vajadused selgitatakse koos õpetajaga välja esimesel kohtumisel ja lepitakse kokku õpiväljundid. Õppetundide sisu sõltub õppuri soovidest ja vajadustest. Tundide tempo kujuneb vastavalt sellele, kuidas toimub materjali omandamine.
10.01.2024 - 20.06.2024
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
E-kursus. Inglise keele individuaalõpe 300,00 €