E-kursus. Inglise keele individuaalõpe

Inglise keele individuaalõpe sobib inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist. Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadustele. Õppija vajadused selgitatakse koos õpetajaga välja esimesel kohtumisel ja lepitakse kokku õpiväljundid. Õppetundide sisu sõltub õppuri soovidest ja vajadustest. Võimalik on valida taset A1 – B2. Tundide sisu kujuneb vastavalt sellele, kuidas toimub materjali omandamine. Õppija saab õpetaja poolt pidevat tagasisidet omandatud materjali ja edasijõudmise kohta. Tundide toimumise aeg lepitakse kokku koos õpetajaga. Inglise keele individuaalõpe toimub veebikeskkonnas Zoom, mis võimaldab paindlikult valida enda jaoks sobiva õppimisaja. Enne registreerumist palun võtke ühendust koolitusjuhiga.
01.09.2022 - 20.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
E-kursus. Inglise keele individuaalõpe 300,00 €