E-kursus. Itaalia keel algajatele

Algajate itaalia keel on hea võimalus selle kõlava keelega sammukaupa tutvuda. Õppetööd alustatakse Euroopa keeleraamistiku tasemele A1 vastavate teemadega, tuginedes õpikule Nuovo Progetto Italiano 1 ja õpetaja enda koostatud materjalidele. Materjalid pannakse üles Google Drive'i, kust need saab endale alla laadida ja salvestada.
31.01.2023 - 16.03.2023
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
E-kursus. Itaalia keel algajatele 182,00 €
Registreerimine on hetkel suletud