E-kursus. Itaalia keele individuaalõpe

Itaalia keele individuaalõpe sobib inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist. Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadusele. Õppija vajadused selgitatakse koos õpetajaga välja esimesel kohtumisel ja lepitakse kokku õpiväljundid. Õppetundide sisu sõltub õppuri soovidest ja vajadustest.
11.09.2023 - 30.12.2023
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
E-kursus. Itaalia keele individuaalõpe, 1 õpilane tunnis 300,00 €
E-kursus. Itaalia keele individuaalõpe, 2 õpilast tunnis 200,00 €