E-kursus. Itaalia keele individuaalõpe

Itaalia keele individuaalõpe sobib inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist. Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadusele. Õppija vajadused selgitatakse koos õpetajaga välja esimesel kohtumisel ja lepitakse kokku õpiväljundid. Õppetundide sisu sõltub õppuri soovidest ja vajadustest. Tundide tempo kujuneb vastavalt sellele, kuidas toimub materjali omandamine. Võimalik on valida taset A1-B2.
01.09.2022 - 20.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
E-kursus: Itaalia keele individuaalõpe 300,00 €