E-kursus. Itaalia keele individuaalõpe

Itaalia keele individuaalõpe sobib inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist. Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadusele. Õppija vajadused selgitatakse koos õpetajaga välja esimesel kohtumisel ja lepitakse kokku õpiväljundid. Õppetundide sisu sõltub õppuri soovidest ja vajadustest. Tundide tempo kujuneb vastavalt sellele, kuidas toimub materjali omandamine.
02.01.2023 - 30.06.2023
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
1 õpilane tunnis 300,00 €
2 õpilast tunnis 200,00 €