E-portfoolio koostamise koolitus Google Sites keskkonnas

Koolituse sisu: - Teeme omale Google konto (vajadusel) - Tutvume Google Drive vahenditega (tekstidokument, arvutustabel, esitlus, vorm) - Koostöö Google Drive keskkonnas - Paneme YouTube keskkonda oma lühivideo - Google Sites keskkonnas sisestame info, küljendame, viitame/õpime linkide kohta, vaatame dokumendi, video ja pildi lisamist ning lehe avaldamist veebis. - Autorlus - Valminud tööde esitlus
18.03.2023 10:00 - 01.04.2023
Tallinna Rahvaülikool
Zoomi vahendusel
E-portfoolio 81,00 €