E-kursus. Eesti naiskirjandus juurtest õiteni

Kursus annab lühikese ülevaate eesti naiskirjandusest: nii tuntumatest kui ka vähem tuntud autoritest, samuti võimalikust naiskirjanduse traditsioonist. 1. Sissejuhatus: miks ja kuidas üldse rääkida naiskirjandusest? Poetessi eriline koht eesti kirjandusloos, kiire kapak Koidulast Karevani ja natuke edasi, sealhulgas muidugi Under, Alver jt. 2. Eesti naiskirjanduse algus ja mis sealt leida võib. Kellel oli oma tuba? Lisaks eelmine kord kõneks olnud Koidulale veel kirjutavad baltisaksa naised, Lilli Suburg, Elisabeth Aspe, Aino Kallas jt. 3. Vabariigi aeg: naiskirjanikud vs. naisekujutus meeskirjanduses. Nn Uus Naine. Leida Kibuvits, Reed Morn, Marta Sillaots, Helga Pärli-Sillaots jt. 4. Nõukogude naiskirjandus: naiskarakteri loomine ülalt alla kehtestatud naisemantsipatsiooni tingimustes. Naiskirjanduse olemuslik või sattumuslik suhe olmega. Aimée Beekman, Viivi Luik, Aino Pervik, Lilli Promet, Veera Saar, Mari Saat jt. 5. Tänapäev: tasased üheksakümnendad ja hoogu koguv XXI sajand. Transgressioon või selle puudumine naiskirjanduses. Eeva Park, Kerttu Rakke ja Kadri Kõusaar; Ene Mihkelson, Mudlum, Maarja Kangro jt.
17.03.2022
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
Eesti naiskirjandus juurtest õiteni 60,00 €
Registreerimine on hetkel suletud