Efektiivne suhtlus haridustöötaja igapäevatöös

30.09.2020 14:00 - 14.10.2020 16:15
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolituse"Efektiivne suhtlus haridustöötaja igapäevatöös ehk paremad suhtlusoskused mõistmaks paremini nii end kui teisi" on mõeldud Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajatele ja on neile TASUTA.

Koolituse eesmärk on anda haridustöötajate kontekstis oskus analüüsida enda käitumisstiili ja selle mõju erinevates situatsioonides ehk mõista paremini ennast ja ka teisi, osates tänu sellele efektiivsemalt suhelda erinevates suhtlusastmetes, sh juhiga, kolleegidega, lapsevanematega õpilastega, aga ka isikliku elu suhtluspartneritega parema tasakaalu leidmiseks.
Koolituse käigus antakse ülevaade DiSC* mudelist, selle võimalustest ja profiilidest, täidetakse DiSC küsimustik enda käitumisstiili teadasaamiseks ja selle tundmaõppimiseks, et mõista oma tugevusi ja arengukohti. Õpitakse tehnikaid enda käitumisstiili adapteerimiseks, et arvestada suhtluspartneri eripära. Lisaks toimuvad rollimängud haridustöötajate igapäevatööd puudutavatest situatsioonidest lähtuvalt, et praktiliselt harjutada efektiivsemat suhtlust.
* DiSC on mudel inimkäitumise selgitamiseks, mis kirjeldab erinevaid käitumisstiile ja eelistusi ning nende tagamaid

Koolitaja Helen Pärli on lõpetanud ärijuhtimise bakalaureuse ja personalijuhtimise magistriõppe Tallinna Tehnikaülikoolis, tal on täiskasvanute koolitaja 6. kutsetase. Talle on väljastatud NLP Master Practitioneri sertifikaat, mis kuulub rakenduspsühholoogia valdkonda ning mille suund on inimese mõtete, tunnete ja käitumise seoste kaardistamine. Samuti on Helenil rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja sertifikaat. Helenil on koolitajana kogemust ligi 5 aastat.

NB! Kui tulenevalt riiklikest piirangutest ei ole võimalik koolitust vahetult läbi viia, toimub see digikeskkonnas ning sel juhul on osalustingimuseks kaamera ja mikrofoni kasutamine kogu koolituse vältel.