„Ettevõtete roll soolises palgalõhes“

Majandusakadeemia on Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskuse ja Tartu Ülikooli Tallinna esinduse koostöös korraldatav seminarisari.
13.04.2021 10:00 - 13.04.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Eesti paistab silma Euroopa Liidus suurima soolise palgalõhe poolest. Suurem osa sellest lõhest ei ole seletatav tavapäraste ja palju uuritud teguritega.

Veebieminaril antakse kaasaegsete teadustööde põhjal ülevaade, millist rolli mängivad ettevõtete eripärad palgalõhe tekkimisel.

Rohkem infot seminari kohta leiab Tallinna kodulehelt siit

Lektor Priit Vahter on Tartu Ülikooli rakendusliku majandusteaduse professor. Ta lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja kaitses 2004. aastal samas teadusmagistri kraadi. Doktorikraadi kaitses ta 2010. aastal Suurbritannias Nottinghami Ülikooli majandusteaduskonnas. Pärast seda on ta töötanud teaduri ja vanemteadurina Tartu Ülikoolis ning teadurina Suurbritannias Birminghami Ülikoolis ja kaasprofessorina Warwicki Ülikoolis.

Priit Vahteri kesksed uurimisteemad on ettevõtete tegevustulemuste ja innovatsiooni tegurid ning ettevõtete rahvusvahelistumine. Tema uurimishuve ühendav katusteema on rakenduslik mikroökonoomika. Viimasel paaril aastal on ta uurinud ka tööturuga seotud küsimusi, näiteks seda, kuidas ettevõtete rahvusvahelistumine ja muud ettevõtte tasandi tegurid mõjutavad meeste ja naiste palgalõhet. Ta on avaldanud üle 60 teadustöö, sealhulgas innovatsiooniuuringute valdkonna tippajakirjas Research Policy.