„Ettevõtte nägu sotsiaalmeedias“

Majandusakadeemia on Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskuse ja Tartu Ülikooli Tallinna esinduse koostöös korraldatav seminarisari.
09.03.2021 10:00 - 09.03.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Sotsiaalmeedia võidukäik ja läbipõimumine inimeste igapäevatoimetustega on loonud ettevõtete ja organisatsioonide jaoks rohkelt võimalusi, aga kaasa toonud ka riske.

Seminari käigus otsime koos lektoriga vastuseid järgnevatele küsimustele: kuidas erinevad sotsiaalmeediastrateegiad traditsioonilise meedia kesksetest strateegiatest? Kuidas valida oma organisatsiooni jaoks õige platvorm, toon ja stiil? Kas ja kuidas luua huvipooltega dialoogi? Mida tähendab nn „sõda silmamunade pärast“ ja kuidas see ettevõtete kommunikatsioonitegevusi mõjutab? Milline roll on töötajate sotsiaalmeedia kasutusel ettevõtte maine suunamise kontekstis? Millised on levinud probleemid ja kuidas neid ennetada?

Majandusakadeemia lühikoolitus pakub esmast teoreetilist teemakaardistust, mis on põimitud rohkete positiivsete ja negatiivsete näidetega Eestist ja mujalt maailmast, loodetavasti ka osalejailt endilt.

Maria Murumaa-Mengel on Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor.