Õpetaja suhtlemisosavus generatsioonide mõistmise kaudu

29.09.2020 14:30 - 13.10.2020 16:45
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Viimastel aastatel väga populaarne teema "Generatsioonid koolisuhetes" annab osalejale ülevaatlikud teadmised ealistest iseärasustest ja eri generatsioonide ootustest suhetele ning selle mõjule õppetööle ja omavahelisele suhtlusele.

Koolitaja Tiina Naarits-Linn on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja eriala, samuti sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala (MA, cum laude) ning läbinud samal erialal täies mahus doktoriõppe. Ta olnud mittekorraline lektor mitmes kõrgkoolis, sh alates 1999. aastast Tallinna Ülikoolis. Tiina erialane töökogemus nii avalikus kui erasektoris on enam kui 20 aastat, sh õpetajate koolitajana. Tiina on Mahena Keskuses kriisinõustaja, superviisor ja koolitaja.

Õpiväljundite omandamisel osaleja teab elukaarepõhiseid erisusi käitumises; generatsiooniteooriaid ja sellest tulenevaid õppetöös avalduda võivaid mõjutegureid, sh ekraanikasutuse mõju; peamisi sekkumisvõimalusi didaktiliste erimeelsuste ilmnemisel, kui need on mõjutatud vanusest või generatsioonide erisustest.