Google Education vahendid ja nende baasil lõimitud ühtne keskkond e-õppe toeks

17.09.2020 15:00 - 15.10.2020 15:45
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus toimub digikeskkonnas.
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolituse käigus tutvutakse Google Education vabavarana kasutatavate vahenditega, et neid kasutada efektiivseks e-õppeks erinevates ainetundides. Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad arendada oma oskusi e-õppe ettevalmistamisel. Koolituse käigus näidatakse, kuidas on võimalik nii õpetaja kui õpilase jaoks muuta e-õpe võimalikult mugavaks, kasutades Google Education põhiseid vahendeid, et kogu õpe ja erinevad metoodikad oleksid ühes keskkonnas.

 

Koolitaja Urmas Heinaste omab magistrikraadi nii Tartu Ülikoolist kui Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on haridustehnoloog, robootikaringi eestvedaja ning loodusainete õpetaja. Lisaks koolis õpetamisele on ta tegev õpetajate aineühendustes ja Õpetajate Ühenduste Koostöökojas, ta viib läbi mitmesuguseid õpetajatele mõeldud koolitusi. Lisaks õpetamisele on ta tegev ka Õpetajate Liidu kutsekomisjonis. Õpetaja Urmas Heinaste on aktiivne koolitaja, ta inspireerib nii oma õppureid uusi tehnoloogiaid kasutama, on ka ise kõigele uuele avatud.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • tunneb erinevaid Google Education põhiseid vabavarana kasutatavaid vahendeid,
  • oskab ette valmistada erineva metoodikaga ainetunde kasutades Google Education vahendeid,
  • on praktiliselt proovinud läbi erinevaid Google Education vahendeid ja oskab neid kasutada e-õppe tegemiseks