Grupijuhtimine ja -dünaamika klassijuhatajale

11.11.2020 14:00 - 09.12.2020 17:15
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €

Koolitus on suunatud klassijuhatajatele, kes soovivad mõista ja toetada laste-noorte arengut. Laste loomuliku vajaduste ning grupi arengu mõistmine aitab tulla stressivabamalt toime igapäeva suhtlusolukordades. Kesksel kohal on teadlik mänguliste tegevuste rakendamine klassijuhataja tunnis või ühistel üritustel.

Koolitaja Priit Ahte on olnud üldhariduskoolis õpetaja ning koolitanud õpetajaid js noorsootöötajaid grupiprotsessi juhtimise teemal. Ta on lõpetanud psühhodraama õppe lavastajana. Ta on Hooliva Klassi programmi noortekoolitaja. Viib koolides läbi suhteid toetavaid grupitöid ning konfliktivahendusi. Tema peamiseks huviks on gruppide toimimine ning mängimine kui tegevus, mis võimaldab õppida, terveneda ja tunda rõõmu. Ta osaleb praegu laste- ja noorte psühhodraama grupiteraapia rahvusvahelises väljaõppes.

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • valib sobivaid tegevusi toetudes laste/noorte põhivajadustele;
  • rakendab põhiteadmisi grupi arengufaaside kohta grupijuhtimise praktikas;
  • toetab klassikollektiivis õpilaste suheteid mängulistele tegevuste abil;
  • käsitleb tulemuslikult probleemolukordi klassis.