Hiina keel A 2.1

Kursus sobib neile, kel on hiina keeles A1 tase. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on võimalik ühineda hiina keele algajate grupiga. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
21.09.2020 - 16.12.2020
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6
Hiina keel A 2.1 260,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Kursusel käsitletavad teemad:

  • aastaaajad ja ilm
  • ümbruse kirjeldus ja ilmakaared
  • linnas orienteerumine
  • puhkus ja reisimine

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab rääkida aastaaegadest ja ilmast;
  • suudab kirjeldada oma elukoha ümbrust;
  • oskab küsida ja juhatada teed;
  • oskab lihtsal viisil vestelda reisimisega seotud teemadel;
  • mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste;
  • suudab kirjutada ligikaudu 200 hiina kirjamärki.