Hiina keel A 2.2

Kursus sobib neile, kel on hiina keeles A 2.1 tase. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
25.01.2021 - 26.04.2021
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6, III korruse kaminasaal
Hiina keel A 2.2 260,00 €

Kursusel käsitletavad teemad:

 • Keeleõpingud
 • Tervis
 • Vaba aeg ja hobid
 • Kohtumise kokkuleppimine

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.

Kursuse lõpetaja:

 • oskab kirjeldada oma hiina keele taset;
 • oskab vestelda keeleõpingute teemal;
 • oskab vastata (lihtsatele) küsimustele tervise kohta;
 • suudab arstile kirjeldada oma tervisekaebusi;
 • oskab rääkida oma nädalavahetusest ning hobidest;
 • suudab formuleerida küllakutse nii telefoni kui e-maili teel;
 • mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste.