Hiina keel algajatele 0-A1.1

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
25.09.2023 - 20.12.2023
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6 II korruse klass ja III korruse kaminasaal
Hiina keel algajatele 0-A1.1 390,00 €

Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.