Hiina keel noortele

Noortele suunatud hiina keele algajate kursusele on oodatud noored vanuses 13-18.  Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest. Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.
17.10.2022 - 15.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6
Hiina keel noortele 252,00 €

Kursusel käsitletavad teemad:

hiina keele häälduse põhitõed ja sissejuhatus hiina keele kirjasüsteemi; numbrid; viisakusväljendid; enesetutvustus; riigid ja rahvused; nädalapäevad; kuud ja aastaajad.

Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 12 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste ja kirjalike harjutuste kaudu.