Hiina keele vestluskursus

Hiina keele vestluskursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud hiina keele edasijõudnute kursuse. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Kursuse eesmärgiks on rääkimisjulguse suurendamine ja sõnavara laiendamine. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.
17.01.2024 - 15.05.2024
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
Hiina keele vestluskursus 270,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Õppekava maht on  48 tundi, mis koosneb 36 kontakttunnist ja 12 tunnist iseseisvast tööst.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.