Koolitus "Hinnastamine ja hinnakujunduse alused väikeettevõtjale"

Koolitus on suunatud alustavatele ja ka juba tegutsevatele ettevõtjatele, juhtidele ja raamatupidajatele, kes puutuvad igapäevaselt kokku hinnastamise, hinnakujunduse ning äristrateegiate loomisega. Koolitus sobib nii tootmisettevõtetele kui ka teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele.
14.05.2024 09:00 - 14.05.2024 16:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
Nordic Hotel Forumi konverentsikeskus Viru väljak 3, Tallinn
Koolitus 8 akadeemilist tundi 35,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolituse eesmärgiks on:
- Anda ettevõtjatele oskused ja teadmise hinnakujunduse põhimõtetest;
- Õppida mõistma omahinna leidmise põhialuseid ning aru saada selle seostest kulude ning ettevõtja eesmärkidega;
- Luua arusaam müügihinna kujundamisest kulu/tulu tasakaalu alusel ning turunduslikust vaatenurgast. 

Koolituse tulemusena osalejad:
- Mõistavad hinnakujunduse põhiloogikaid;

- Oskavad seostada ärimudelit toote/teenuse müügihinnaga;
- Tunnevad erinevaid omahinna leidmise meetodeid;
- Oskavad arvutada erinevatel viisidel omahinda;
- Oskavad kujundada müügihinda lähtuvalt äristrateegiast.
Koolitus on ülesehituselt teoreetilis-praktiline, hõlmates nii teooriat, mõisteid, arusaamu teemast kui ka  praktilisi ülesandeid.

Koolituse teemad: 
- Hinnakujunduse põhialused;

- Äristrateegia seosed müügihinnaga, erinevate kliendisegmentide käitumine ning nende ootused tootele/teenusele;
- Kulud ja nende liigitus;
- Erinevad kuluarvestuse meetodid;
- Tasuvuspunkti ja ohutusvaru mõisted ning nende seosed hinnastamisega.

Koolitaja, õppejõud, ettevõtja ja mentor Kristo Krumm on alates 2005. aastast igapäevaselt ametis erinevate ülikoolide koolitaja ja õppejõuna. Ettevõtluskogemus on tal aastast 1995. Ta on olnud seotud ligi 10 ettevõttega, alates energiatootmisest kuni koolitamiseni. 
Ta on praktik, kes toetub teoreetilistele teadmistele ning kogemustele. Tema peamised koolitusvaldkonnad on ettevõtlus, juhtimine ja meeskonnatöö, finantsjuhtimine ning turundus.
Kristo Krumm on viinud läbi hulgaliselt erinevaid hinnastamise ja omahinna leidmise koolitusi, nii lühemate töötubadena kui ka pikemate (päevaste) koolitustena. Juba 6 aastat on ta teinud koostööd MTÜ-ga Maakondlikud Arenduskeskused, kelle tellimusel koolitab alustavaid ning tegutsevaid ettevõtjaid finantsteemadel, sh hinnastamise teemadel. Kristo Krumm on olnud koolitajaks ka mitmes akadeemias, mida Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös ülikoolidega.
Kristo Krumm on teinud hulgaliselt finantskoolitusi ka ettevõtete siseselt: AS Äripäev, Riigi Infokommunikatsiooni SA, AS Operail, Silikaat Grupp jt
Lisainfot koolitaja kodulehelt www.kristokrumm.ee ja tagasisidet osalejatelt http://kristokrumm.ee/teised

Koolituse maksumus:
35 eurot (hind sisaldab loengumaterjale, kohvipause ning lõunat hotelli restoranis)

Lisainfo:

Triin Abel
Tallinna Ettevõtluskeskus
telefon: 640 4240
e-post: triin.abel@tallinnlv.ee

Registreerumise lisainfo
Kui soovid arvet ettevõttele,
siis logi palun enda ID-kaardiga registreerumiskeskkonda sisse. Täida ära osaleja(te) andmed ja vali "kinnitan registreeringu". Seejärel saad valida, kas soovid arvet endale, mõnele teisele eraisikule või ettevõttele ja saad sisestada ettevõtte andmed.
E-arve soovist meid eraldi meili ega telefoni teel teavitama ei pea. Kõikidele ettevõtetele, kes kasutavad e-arveid, saadetakse e-arved automaatselt ja registreerumisel meili peale tulev arve väljastamise teavitus on lihtsalt infoks. 
Kui soovid korraga registreerida ühest ettevõttest mitu inimest, siis l
ogi palun enda ID-kaardiga registreerumiskeskkonda sisse. Täida ära esimese osaleja andmed ja vali „Salvestan ja lisan järgmise“. Nii saad kõik kolleegid korraga registreerida ja saate kõigile ühise arve.