Mängustatud-improvisatsioonilised õppetegevused põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele kui teise keele ja võõrkeeletundides

Koolitusel tutvutakse mängustatud-improvisatsiooniliste grammatika-, sõnavara- ja rääkimisülesannete kasutamise võimalustega õppetundides. Kõik õppetegevused tehakse praktiliselt läbi, millele järgneb lühianalüüs.
30.03.2021 - 25.05.2021
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja (erandkorras osaliselt veebis)
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolitaja Mare Kitsnik on lingvistikadoktor ja psühholoogiamagister, Tartu Ülikooli eesti keele kui teise keele didaktika õppejõud.

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi